Privacy Policy

Hesselink Techniek B.V., gevestigd aan de Chromiumweg 161 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Korte uitleg
Op deze pagina leggen we uit welke gegevens wij verwerken en waarom. Samengevat gaat het om het volgende:

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij gegevens van u nodig. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij wij daar vanwege wetgeving toe verplicht zijn, of om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Verder nemen wij passende beveiligingsmaatregelen door te werken met beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer

Doel van de gegevens die wij verwerken

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen, e-mailen, whats’appen, sms-en of anderzijds te benaderen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Hesselink Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kortom, bovenstaande gegevens verwerken wij in het kader van de overeenkomst, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van gerechtvaardigd belang.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

1. Wij hanteren minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
2. Klantaccounts bewaren wij zolang er nieuwe markten worden geboekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hesselink Techniek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

De website van Hesselink Techniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische juiste werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Partners

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening maken wij gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen t.b.v. de dienstverlening aan u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hesselink Techniek B.V. U kunt ook een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren, in een computerbestand naar u toe te sturen, of aan een andere door jou te noemen organisatie.

Richt je verzoek aan info@hesselink-techniek.nl Vermeld daarbij de reden van uw verzoek, bijvoorbeeld inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens. U kunt ook mailen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of om uw toestemming in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen voor Hesselink Techniek passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • Het verkeer tussen uw computer en onze server voor de website wordt d.m.v. een SSL certificaat versleuteld.
 • Het verkeer tussen onze server en onze administratie is ook versleuteld d.m.v. een SSL verbinding.
 • Ons netwerkserver is beveiligd via versleuteling.

Wilt u meer informatie over de beveiliging, neem dan contact met ons op.